0 537 525 90 55
Category

Blog

Cide

Cide Tarihi Anadolu’nun çoğu yöresinde olduğu benzer biçimde Cide’nin tarihi de insanlık tarihi kadar eskidir. Homeros yaklaşık 2800 yıl önce yazdığı İlyada’da...
Continue Reading

Dalış

Gökçeada’da Dalış Gök­çea­da, zen­gin su­al­tı dün­ya­sı ile bölgede da­lış ya­pı­la­cak en ide­al yer­ler­den bi­ri. Bu­nun se­be­bi, Sa­ros kör­fe­zin­den baş­la­ya­rak Gök­çea­da’ya doğ­ru uza­nan...
Continue Reading

Kitesurf

Gökçeada’da Kitesurf Kite Sörf nedir ? Kitesurfing, kiteboarding olarak da bilinen, güçlü bir uçurtma ve küçük board ile beraber sörfçüye su üzerinde...
Continue Reading

Rüzgar Sörfü

Gökçeada’da Rüzgar Sörfü Gökçeada rüzgar sörfünde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri sayılıyor. Uzun yıllardır yabancı sörfcüler tarafından ziyaret edilen Aydıncık Plajı, son yıllarda...
Continue Reading